Pyšní Bystričania

   Z knihy ľudového humoru a vtipu „Veselé putovanie po Slovensku“, ktorú napísal František Václav Peřinka (ORBIS Praha, 1934) vyberáme v pôvodnom...