Skončila  2. svetová vojna a v nej aj mini dráma s povstaním. Ortodoxní odborníci tvrdia, že tým sme sa zaradili  na stranu víťazov. Keď už, tak chudobných víťazov. Tí skutoční víťazi vypadajú inak. Ale dobre nám tak!

Hlavne, že doznela ironická báseň:  „ Vojna príma, vojna gut, mamka doma, pán kaput!“

Po vojne, viac ako hľadanie vlastnej identity,  bolo hľadanie rodinných príslušníkov, o ktorých často boli len neurčité správy, alebo najčastejšie žiadne.

V tých časoch,  po fronte,  vychádzali v Banskej Bystrici noviny Vatra.  A tie mali neveľkú rubriku, ktorá sa volala: „ Malý oznamovateľ.“ Dvere sa tu už ani nezatvárali. Každý sem prichádzal s malou dušičkou, ale zato s veľkou nádejou. Otázka dňa bola, – žije? Ozve sa niekto a čo povie?

A tak teda v tejto rubrike  v roku 1945 čítame:

27 mája:   Môj syn Anton Huťka, 23 ročný, za povstania v auguste  1944 pridal sa k partizánom na kordíckych vrchoch pri Banskej Bystrici a neskoršie táto jednotka mala sídlo na krupinských vrchoch. Od októbra 1944 je nezvestný. Prosím tých, ktorí by niečo o ňom vedeli, aby to láskavo  oznámili, na adresu: Martin Huťka, Železničiarov, Medzibrod nad Hronom, č. 118, alebo do administrácie Vatry.

10 júna:   Štefan Žiak, 24 ročný z Harmanca /papiereň/ bol Nemcami odvlečený do Nemecka 1. novembra 1944  a jeho posledná správa bola 15. decembra 1944 z Nemecka. Kto by o ňom niečo vedel, nech to oznámi  jeho rodičom: Ján Žiak, Harmanec – Papiereň č. 97.

23 júna:   Hľadám švagra  Jozefa Čilíka  z Dolného Harmanca, ktorý bol ako partizán v Tureckej a podľa údajov odišiel  15 marca t.r. do Popradu. Správu o ňom prosí: Jozef Koštial, Ulmanka stanica, alebo do administratívy Vatry. Aj v Papierni hľadáme  P. Žiaka!

30 júna:   Hľadám Pavla Lichého, 36 ročného z Dobrej Nivy, okres Zvolen. Bol chytený počas povstania v Hornom Harmanci  Nemcami  a odvlečený do Kaisersteinbrucku . Posledná správa  30. decembra m. r.  Kto by o ňom niečo vedel, nech to oznámi Anne Lichej, Dobrá Niva  č. 158.

13 júla:   Hľadám Jána Pincíka, 27 ročného  z Klenovca. Posledná správa z Bratislavy, kde slúžil v slovenskej armáde, odkiaľ odišiel 15. Apríla  t. r.  k partizánom . Kto by niečo o ňom vedel, nech podá láskavo správu jeho snúbenke  Jolane Dandlovej  z Harmanca.

22 júla:   Hľadám Štefana Jarabáka, 36 ročného z Brusna. Narukoval do Zvolena  28. septembra 1944. Zajatý bol pri Lužnej  1. novembra 1944 a odvlečený bol do Nemecka. Zajatecké číslo a adresa: 115 720 Stamlager,  344 Teilager. Správu prosím na adresu: Anna Jarabáková, Brusno č. 2.

24 júla:   Hľadám Gejzu Donovala narodeného 24. novembra 1922, ktorý konal činnú vojenskú službu u pešieho pluku  č. 4 u 5 roty v Dolnom Kubíne. Posledná  správa  z 15 augusta  1944 z poľnej pošty  „SADROVEC 25“. Kto by niečo o ňom vedel, nech podá správu  Jánovi Donovalovi, Kordíky č. 70, alebo do administrácie Vatry.

1 augusta:   Hľadám 36 ročného  manžela Jozefa Píliara – Lajoša, ktorý ktorý ako vojak – delostrelec bojoval za národného povstania na Malom Šturci. Posledne ho videli dňa 27. októbra 1944 v Harmanci. Správu prosím na adresu: Mária Píliarová, Bacúch č. 139, pošta Beňuš.

3 augusta:   Hľadám poručíka v zálohe  Jozefa Cambela narodeného v Brusne 1919. Za povstania bojoval pri Prievidzi, odvtedy nemám o ňom správy. Kto by niečo o ňom vedel, nech podá láskavo  správu na adresu: Mária Cambelová, Brusno č. 155. Alebo do administrácie Vatry.

26 augusta:   Hľadáme Ondreja Fraňu  zo Šalkovej č. 63. Posledná správa je z Rumunska 14. augusta 1944. Kto by o ňom niečo vedel, nech oznámi na adresu: Pavol Fraňo, Šalková č. 63, okres Banská Bystrica.

No oznamovali sa hádam ešte aj smutnejšie záležitosti.

24 júla:   Mám pekné päťmesačné dievčatko a keďže som bez prostriedkov, rada by som ho dala za svoje bezdetnej rodine. Prosím rodinu, ktorá by sa uchádzala o dievčatko, nech podá správu do administrácie Vatry.

A objavil sa aj neuveriteľný, humánny oznam.

23 septembra:   Hľadám p. Ing. Diamanta, alebo jeho príbuzných. Mám jeho, resp. jeho manželky , ktorá je z Brna celý majetok. Je to majetok židovský a pozostáva zo spálne, jedálne, malej hosťovskej izby, predsiene, kuchyne, kobercov, obrazov, gobelínov, brúsených skiel, porcelánovej súpravy, strieborných príborov, pánskych a dámskych  šiat a bielizne. Čo som nemohla v mojom byte skryť, dala som do úschovy p. Maňákovej.  Mária Zbružová, Banská Bystrica, Kukučínova 10.

https://www.permonrevue.sk/wp-content/uploads/2014/07/41.jpghttps://www.permonrevue.sk/wp-content/uploads/2014/07/41-300x300.jpgMichal Kiššimon2. svetová vojnaVojnaŽivot v meste
Skončila  2. svetová vojna a v nej aj mini dráma s povstaním. Ortodoxní odborníci tvrdia, že tým sme sa zaradili  na stranu víťazov. Keď už, tak chudobných víťazov. Tí skutoční víťazi vypadajú inak. Ale dobre nám tak! Hlavne, že doznela ironická báseň:  „ Vojna príma, vojna gut, mamka doma, pán kaput!“ Po vojne, viac...