Bystrický Permon má v redakčnej rade množstvo iniciatívnych ľudí, ktorí sa okrem publikačnej činnosti pre časopis venujú aj svojim ďalším projektom. Ide o rôzne záujmy, či už historické, technické umelecké a podobne. Na tejto stránke sme sa rozhodli priblížiť publikačnú činnosť, ktorú členovia Bystrického Permonu robia v spolupráci s časopisom, alebo aj samostatne. Ide o diela monografického, zborníkového alebo umeleckého charakteru. Väčšinu z týchto diel kúpite v kníhkupectve DUMA, alebo v internetovom kníhkupectve Amtheon.


Ján Baláž

Redaktor Bystrického Permonu, ktorého záľubou je aj zbieranie starých fotografií o meste. Výsledky svojej zbierky publikoval v mnohých knihách, ktorých nosnou bázou sú práve staré fotografie. Využil ich v publikáciách: Banská Bystrica v minulosti; Banská Bystrica v premenách času a série kníh Domy starej Banskej Bystrice I.; II.; a III.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Jozef Ďuriančík

Redaktor Bystrického Permona a stredoškolský učiteľ histórie, ktorého záujem o dejiny neopustil ani na dôchodku. Napísal diela: Po stopách Dominika Skuteckého, Korene medeného mesta a Mestský hrad v Banskej Bystrici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Filip Glocko

Člen redakčnej rady Bystrického Permona od roku 2021, je historik, ktorý sa zaoberá banskobystrickými cechmi, najmä zlatníckym. O majstroch tohto cechu už napísal a aj v Permone publikoval nejeden článok, ale jedného z najvýznamnejších majstrov Samuela Libaya spracoval do samostatnej publikácie. V rámci Stredoslovenského múzea spracoval katalóg fajok v jeho zbierkach a ten bol tiež vydaný knižným spôsobom.

 

 

 

 

 

 

 


Igor Chromek

Zakladajúci člen a redaktor Banskobystrického Permona. Ako dlhoročného hvezdára ho táto téma neopustila ani na dôchodku, kde dramatizoval príbeh o najstaršom banskobystrickom astronomickom spise pod názvom Hvezdár z medeného mesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pavel Gender

Šéfredaktor a spoluzakladateľ Bystrického Permonu. Editorsky sa spoločne s Dušanom Jarinom a Richardom R. Senčekom podieľal na vydaní súborného vydania časopisu Bystrický Permon 2003 – 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dušan Jarina

Zástupca šefredaktora a spoluzakladateľ Bystrického Permonu. Editorsky sa spoločne s Pavlom Genderom a Richardom R. Senčekom podieľal na vydaní súborného vydania časopisu Bystrický Permon 2003 – 2012. Je literárne činný, v roku 1997 vydal zbierku poviedok Aj anjeli občas smútia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Michal Kiššimon

Redaktor Bystrického Permona a spoluzakladateľ a predseda Slovenskej filatelistickej akadémie. Publikačne sa venuje najmä problematike poštových pečiatok, kde vydal tituly Etapné propagačné strojové poštové pečiatky na Slovensku 1930 – 1944; Propagačné strojové pečiatky (rotoražce) pôšt na Slovensku 1921 – 1944 a Propagačné strojové pečiatky po roku 1946 (rotoražce).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Richard R. Senček

Od roku 2021 šéfredaktor Bystrického Permonu a odborný kurátor v Poštovom múzeu. Editorsky sa spoločne s Pavlom Genderom a Dušanom Jarinom podieľal na vydaní súborného vydania časopisu Bystrický Permon 2003 – 2012. Ďalej vydal v spolupráci s Branislavom Krasnovským a Michalom Uherom 1o. edičnú časť série Chemický priemysel v zrkadle dejín Slovenska – História farmaceutického priemyslu; rozhovor s dp. Jozefom Vadkertim v relácii Karmel rádia Lumen, ktorý vyšiel pod názvom Návrat k hodnotám; Bibliografický súpis príspevkov: Hronka 1836 – 1838; Bibliografický súpis príspevkov: Staré Nowiny literního Umění 1785 – 1786, Bibliografický súpis príspevkov: Bystrický Permon 2003 – 2012; spolupráci s Pavlom Hrončekom vydali knihu Podzemie Banskej Bystrici a okolia; v spolupráci s Michalom Várošíkom vydali knihu Sielnica od A po Z, v rámci vedeckej činnosti Poštového múzea editoval knihu Komunikácia v dejinách ľudskej spoločnosti a tiež História a súčasnosť zbierok a zberateľstva a v spolupráci s Štefanom Ferencom, Pavlom Hrončekom a Jozefom Vlasáčom vydali knihu Hnedouhoľné baníctvo pri Badíne a v okolí Banskej Bystrice. Od roku 2018 sa editorsky a vydavateľsky podieľa aj na vydávaní zborníkov z dejín farmácie, z ktorých boli v spolupráci s Antonom Bartunkom už vydané dva z 23. a 24. sympózia. Ďalšou knihou, na ktorej sa podieľal v spolupráci s kolegami z Poštového múzea v Banskej Bystrici je pamätnica múzea, ktorá vyšla pri príležitosti 20. výročia vzniku múzea. Časť z týchto kníh je možné zakúpiť na adrese: www.amtheon.sk