Radvaň –monografia obce 2.doplnené vydanie, 2014 Vladimír Sklenka a kol.,  vydal DALI BB s.r.o.

Kremnička-monografia obce 1.vyd.2014, Marcel Pecník, Vladimíra Luptáková a kol., vydala Agentúra MP, s.r.o. a Stredoslovenské národopisné združenie B.B.

Ako sme tu žili – život v Banskej Bystrici obrazom i slovom 2014, Vladimír Bárta a kol., vydal ABART press., Slovenská Ľupča

Fotokniha o meste – 2014,   Eduard Genserek

Radvanský jarmok v minulosti-2014,  Vladimír Sklenka, DALI BB s.r.o.

Lexikón obcí a ich pamiatok-Banská Bystrica a okolie   2014, Vladimír Sklenka, vydal CEPROCER

Za živa v Bystrici – zbierka pohľadníc Bohuslava Markusa

Svätý Cyril a Svätý Metod 1150 rokov živého odkazu-2013, Marcel Pecník a kol., vydala Agentúra MP, s.r.o.

Šalková-monografia obce, 2013 Marcel Pecník a kol., vydalo Stredoslovenské národopisné združenie B.B.

Príbeh ľudí a peňazí-peňažná reforma v Československu v roku 1953 vyd. 2013, Marcel Pecník a Tomáš Novanský, vydala Agentúra MP, s.r.o.

Čak si z Bystrici? 2.rozšírené vydanie 2014,  Dušan Klimo, vlastným nákladom

Osobnosti mesta Banská Bystrica 1., 2013, kol.autorov, vydalo mesto B.B.

Polstoročie kvalitnej kultúry-50 rokov PKO, Ľubica Laššáková, vydal Banskobystrický samosprávny kraj, MPM s.r.o.

Po stopách architekta Ladislava Eduarda Hudeca – slov.angl.maď. publikácia 2013,  Klára Kubičková a kol., vydal C.A.L.E.H.n.o.

Duch v kameni – župný dom, sídlo ŠVK v Banskej Bystrici, vydala ŠVK 2013

Pamätihodnosti mesta Banská Bystrica 1. 2012 kol.autorov, vydalo mesto B.B.

Po stopách Dominika Skuteckého 2012, Jozef Ďuriančík, vlastným nákladom

Sprievodca po Banskobystrických cintorínoch 2012, vydalo mesto B.B.

Lesy v dejinách Zvolenskej stolice 2011, Pavol Maliniak a kol., vydali Lesy Slovenskej republiky

Drevorubači a uhliari v lesoch Banskej Bystrice 2010,  Oto Tomeček , vydala Fakulta humanitných vied UMV v Banskej Bystrici

Korene medeného mesta 2010 , Jozef Ďuriančík, vlastným nákladom

Lesy mesta Banská Bystrica-história a súčasnosť 2009, kolektív autorov, vydali Mestské lesy s.r.o. Banská Bystrica

Pamätníky a pamätné tabule-Banská Bystrica, 2009, vydala Verejná knižnica Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici

Osídlenie Zvolenskej kotliny od včasného stredoveku do polovice 19.storočia, 2009, Oto Tomeček a kol., vydala Fakulta humanitných vied UMB v Banskej Bystrici

HRÚZ, Pavol: Memoáre medeného mesta.

1. vyd. Levice: KOLOMAN KERTÉSZ BAGALA (L. C. A. Publishers group), 2006. 203 s. ISBN 80-89129-83-8 Faktografické rozprávanie s prvakmi autorskej fikcie o ľuďoch spätých s Banskou Bastricou od významného prozaika (nar. 1941). (Zdroj: http://www.litcentrum.sk/35012) Cena: 9,63 Eur + poštovné

HRÚZ, Pavol: Bystrica v … tom.

1. vyd.: SLOVENSKÝ SPISOVATEĽ, 2000. 126 s. ISBN 8022010847 Humor je ošemetná záležitosť: skúste ho ponúkať niekomu, kto naň nemá náladu, kto sa oň nezaujíma…sotva uspeje. Hrúzova knižka je plná humoru, ale takého, aký spolu so smútkom zanecháva čas na veciach, na ľuďoch, áno, aj na mestách. Takže Banská Bystrica, ako ju nahádzal i strácal “veľký” svet, v príhodách a zážitkoch jej obyvateľov i návštevníkov.
Pavel Hrúz trpezlivo zbieral pestré loptičky toho tradičného, typického, ktoré preletovali na kurtoch rokov a dní a ktoré sa nám ostatným strácajú z očí. Hrúz ich zachytil, na chvíľu podržal v ruke a obrátil na slnečnú stranu: takíto sme, takto nás vidia. A súkromne, potichu – ako do zrkadla – neodpustíme si jemný úsmev: Kto z nás, čo sme tu, svojím spôsobom nie je z “Banskej Bystrice”? (Zdroj: zadná strana knihy) Cena: 5,15 Eur + poštovné

DEMUTH, Karol; HRÚZ, Pavel; ŠOKA, Milan: Banská Bystrica a okolie. Sprievodca po histórii a pamiatkach.
2. vyd. Banská Bystrica: SPEKTRUM GRAFIK a.s., 2007. 159 s. ISBN 80 – 89189 – 14 – 8 Mesto, v ktorom sa nachádzate, leží v srdci Slovenska. Jeho historické centrum vyrástlo na miernom návrší, brehy ktorého omýva rieka Hron. Je vstupnou bránou do významných pohorí: Nízkych Tatier, Slovenského Rudohoria, Kremnických vrchov a Veľkej Fatry.
Banská Bystrica pri svojom zrode dostala do kolísky od permoníkov – strážcov pokladov podzemnej ríše, vzácny dar : rudu, ktorá ukrývala v sebe červenkastý kov, latinsky nazvaný cuprum. Bola to práve meď, vďaka ktorej sa Banská Bystrica stala skvostom Pohronia. Zásluhou medi sa o nej dostal chýr do šíreho sveta. V knižnom sprievodcovi, ktorého držíte v rukách, Vás chceme slovom a obrazom aspoň v skratke oboznámiť s bohatou históriou tohto starobylého mesta. Povodíme Vás po uliciach mestskej pamiatkovej rezervácie, po predmestiach ale aj blízkom okolí, s ktorým je Banská Bystrica nerozlučne historicky zviazaná. S nami precítite atmosféru, ktorú vytvárajú staré kostoly, zachovalé bašty a múry mestského opevnenia. Potešíte sa pohľadom na vzácnu architektúru meštiackych domov a nazriete do ramantických zákutí ich dvorov.
Stanete sa svedkami historických udalostí, ale aj príbehov a legiend, ktoré do kroniky mesta vpísali stáročia. Vitajte v Banskej Bystrici. Cena: 10 Eur + poštovné

ČADEK, Július: Písané do piesku.

1. vyd.: PARTNER, 2004. 160 s. Orbis. ISBN 80 – 89183 – 07 – 7 O štvrtej hodine popoludní som kráčal dolu Václavákom, pripadajúc si ako ten švec, čo si odskočil zatancovať cez hranicu do ríše kráľa Miroslava a teraz sa vracia späť do svojej krajiny, v ktorej je opäť zakázané tancovať. (Zdroj: zadná strana knihy) … „Nasledujúce riadky budú o živote uprostred apartheidu napísané tak, ako ho videl koncom šesťdesiatych a začiatkom sedemdesiatych rokov naivný Stredoeurópan, plný ideálov o demokracii, slobode a rovnosti.“ (Zdroj: úvod ku knihe, S. 4) Cena: 2,50 Eur + poštovné

ČADEK, Július: Písačky z chodníka.
1. vyd.: PARTNER, 2004. 203 s. Orbis. ISBN 80 – 89183 – 02 – 6 Uprostred miestnosti na veľkom stole, chránené veľkými sklenenými tabuľami je rozložené množstvo vojenských máp, do ktorých Napoleon vlastnoručne pri vojenských výpravách zaznamenával olovkom postup svojich vojsk. Nechýba tu ani mapa Ruska a strednej Európy. Po podrobnejšom skúmaní nachádzam na nej i územie dnešného Slovenska. Oči mi behajú po vyblednutej mape a konečne nachádzam, čo som hľadal. Mestá ako Kremnica, Ľubietová a na moje prekvapenie i Garansek – Hronsek. Márne však hľadám na mape Banskú Bystricu. Nikde ju nemôžem nájsť. Asi pre Francúzov v tej dobe staré kráľovské mesto nič neznamenalo. Jediné čo ma trochu potešilo – nebol tam ani Zvolen. (Zdroj: zadná strana knihy) Cena: 3 Eur + poštovné