Pyšní Bystričania

   Z knihy ľudového humoru a vtipu „Veselé putovanie po Slovensku“, ktorú napísal František Václav Peřinka (ORBIS Praha, 1934) vyberáme v pôvodnom...
Osobnosti histórie

Utrpenie Scotusa Viatora

Láskavý čitateľ mi odpustí, že i ja pociťujem túhu opísať krátky pobyt tohoto slávneho muža v Banskej Bystrici, nedbajúc toho, že...