Tlačová podoba časopisu BYSTRICKÝ PERMON, financovaná z dotácií a súkromných zdrojov, je šírená medzi odberateľov ZADARMO, v štvrťročných intervaloch (marec, jún, september a december).

Časopis máte možnosť získať na nasledovných odberných miestach:

IC Mesta Banská Bystrica, nám. SNP 1, Radnica, prízemie

v novinových stánkoch distribútora TOPPRES

Radvaň – Sládkovičova 7
Fončorda – Kyjevské námestie 7
Podlavice – Jasenova 2781/1
Sásová – Fatranská 6385
Európa SC – Na Troskách 69
Sídlisko – Námestie Slobody 1
Slovenská Ľupča – Námestie SNP 455/54

Alebo u svojich kolportérov.

Internetový archív všetkých doteraz vydaných čísel (2003 – 2023) nájdete na tejto stránke.

Podporte Bystrický Permon!
IBAN SK8411000000002942045367 var. symb. 12
Bez vás to nepôjde!

redakcia

Aktuálne najnovšie vydané číslo: 4/2023

OBSAH 4/2023

J. Ďuriančík: Kedy bol Jakub Fugger v Banskej Bystrici?

F. Glocko: Wolfgang Konsbol

R. R. Senček: Galenit, olovený priateľ striebra 

A. Senčeková: Po kom je pomenovaná Obchodná akadémia v Banskej Bystrici?

I. Šimig: Hlasom zvláštneho ducha hudby…

J. Masarik: Príbeh farára Jána Benkoviča a jeho obrazu, I. časť

J. Vicen: Matej Polerecký mladší – rodák z Banskej Bystrice, francúzskym plukovníkom 

Banskobystrické kiná v čase-čas v kinách – 11. časť 

A. Melicher: Poznámky o rozvoji hudobného života v Banskej Bystrici – 3. časť

K. Janovec: Bystrica môjho detstva – Horná ulica

M. Bárdiová, M. Klimo: Móryovský a Klimovský obchod na námestí

J. Burkovský: Banskobystričan Pavol Mária Kubiš (1946 – 2016)