„Pamiatka UNESCO“. . .  Tento neoficiálny, no verejnosti známy a zaužívaný pojem vyjadruje zaradenie vybraných objektov alebo území do...