Za Uhorska pred 1. svetovou vojnou bolo veľmi málo slovenskej inteligencie a málo bolo aj architektov Slovákov. Kto chcel...