V októbri sa prisťahovali do Ulmanky, kde môj strýko Jozef Vasaráb so svojou manželkou Annou mali ma vo výchove...