Ca – Vápnik

Možno ho nie je až tak vidieť, ale v okolí Banskej Bystrice je ho veľmi veľa. A nielen v okolí nášho mesta, ale aj v zemskej vrstve patrí k najrozšírenejším prvkom. U nás sa ťaží na mnohých miestach dodnes. No nie banským, ale povrchovým spôsobom a nie ako kov, ale ako hornina vápenec. Vápenec však nie je jediné meno pre horninu s obsahom vápnika, poznáme aj ďalšie: islandský vápenec, ktorý je mimoriadne čistý a charakteristický dvojlomom svetla, znečistený vápenec je mramor, ale aj travertín, slieň, či obyčajná krieda. Z minerálov sú známe najmä sadrovec a anhydrid.

 HistóriaVápencový lom v Kostiviarskej v minulosti

 Zlúčeniny vápnika boli známe už od nepamäti. Aj latinský názov calcium a slovenský vápnik je odvodný od rovnakého základu – od vápna.  Ale človek nespoznal vápnik ako vápno, ale ako súčasť prvých obydlí. Nádherná krasová výzdoba mnohých jaskýň je vytvorená práve zo zlúčenín vápnika. Prvok však ostával dlho neznámy. Izoloval ho až sir Humprhymu Davy v roku 1808.

 Základné vlastnosti vápnika

 Vápnik ako čistý kov je striebrobielej farby, veľmi mäkký – je ho možné krájať nožom. Na vzduchu však prudko reaguje so vzduchom aj vodou. Má výrazné redukčné vlastnosti, vďaka ktorým sa využíva pri výrobe niektorých iných prvkov. Zaujímavosťou je, že soli vápnika farbia plameň načerveno.

 

Ca Vápnik Protónové číslo: 20 Tvrdosť  v Mohsovej stupnici: 1,5
Teplota tavenia: 839 °C Pomerná atómová hmotnosť: 40,08
Teplota varu: 1484 °C Skupenstvo (pri 20°C): pevné
Calcium Kov alkalických zemín Hustota (20 °C): 1,55 x 103 kg/m3 Objaviteľ: Humprhy Davy v roku 1808

 Využitie

 Vápnik sa ako čistý kov používa len veľmi málo na prípravu niektorých iných kovov, ale jeho zlúčeniny majú veľmi široké uplatnenie. Nie je možné spomenúť všetky. Pre nás je asi najdôležitejšia výroba cementu, lebo aj neďaleko Banskej Bystrice sa ťažil kvalitný vápenec práve na výrobu cementu. V stavebníctve sa používa aj vápno ako veľmi dôležitá súčasť a nesmieme zabudnúť ani na sadru. Bez vápnika by dodnes nestála drvivá väčšina stavieb, nepoznali by sme omietky, ale aj kamenné sochy by sa robili iba z niekoľkých druhov horniny.

Pre ľudí je vápnik tiež veľmi dôležitý. Patrí k hlavným stavebným zložkám tela. Spomedzi kovov má najväčšie zastúpenie v ľudskom organizme. Nájdeme ho hlavne v kostiach, ale je súčasťou aj ďalších tkanív. Jeho nedostatok spôsobuje vážne zdravotné problémy.Vápnik

Náleziská v okrese

 Už v úvode bolo napísané, že v našom okolí je množstvo vápenatých hornín. Tie sa na mnohých miestach ťažili. Nie je možné spomenúť každý lom, ktorý sa tu nachádza, a preto pripomenieme iba ten najvýznamnejší – lom v Kostiviarskej. Nachádza sa severne od Banskej Bystrice, západne od mestskej časti Kostiviarska smerom na sever za Laskomerom. Lom má niekoľko terás. Maximálna ročná produkcia bola 800 000 ton horniny, ktorá sa mlela v piatich mlynoch. K zaujímavostiam lomu patrí aj množstvo skamenelín, ktoré sa tu nachádzajú, ale tie je možné nájsť aj na ďalších miestach v okolí.

Tento lom je pozoruhodný aj pre unikátnu lanovku, ktorá tu bola. Prepravovala kameň z lomu do cementárne na konci mesta. Dĺžka lanovky bola 4 km a 187,5 metra, prevýšenie 20 metrov. Jeden vozík, ktorý mal objem 1 m3 prepravil horninu od naplnenia do cieľovej stanice za 28 minút. Na celej lanovke bolo 164 vozíkov. Výstavba sa začala v roku 1954 a lanovka slúžila do roku 2001. Dnes zostali po nej len niektoré málo známe stopy.

Takáto výrazná ťažba mala veľmi negatívny vplyv na životné prostredie. Vysoká prašnosť, ktorá v meste znepríjemňovala život, bola známa široko-ďaleko. Aj to boli dôvody ukončenia ťažby. Dnes sa už v lome neťaží. Ten sa postupne navracia do lona prírody, ale tento proces je pomalý a dlhodobý.