Doprava v minulosti, tam kde nebola železnica, sa prevádzkovala furmanmi, alebo kočmi. Samozrejme, veľká väčšina ľudí si dopravu kočmi...