Predstaviteľom elektrotechnického priemyslu v Banskej Bystrici bola TESLA, neskôr premenovaná na ZVT. Históriu TESLY v Banskej Bystrici začal v roku 1947 písať...