foto č. 1Prechádzku sme začali v evanjelickom cintoríne v Lazovnej ulici. V zadnej časti cintorína je pochovaných celkove 45 vojnových obetí, z toho 37 z I. svetovej vojny. Pomníky sú upravené a ošetrované (foto  1 a  2).foto č. 2

Ďalšie zastavenie bolo v rímsko-katolíckom cintoríne na Námestí Štefana Moysesa. Taktiež v zadnej časti, na samostatnom mieste sú pochovaní padlí v I. a II. svetovej vojne. Tí, ktorí padli v období  II. svetovej vojny majú upravené hroby a náhrobky. 124 vojakov, padlých v I. svetovej vojne, však je veľmi ťažko identifikované, pretože okrem spoločného náhrobku s textom „Česť a sláva padlým hrdinom v prvej svetovej vojne“ zostalo len torzo hrobov (foto  3 a  4).foto č.3

Po presunutí sa do mestskej časti Sásová nás hneď pri zvonici z roku 1913 upúta busta M.R.Štefánika. Táto bola odhalená 6.6.1938. V 50-tych rokoch bola odstránená a znovu reinštalovaná po viac ako 50. rokoch. Zaujímavoťou je, že práve busta v Sásovej zobrazuje ako jediná na Slovensku Štefánika bez generálskej čapice. Na miestnom cintoríne je dobre udržiavaný spoločný hrob 27 obyvateľovej Sásovej, ktorí padli v období I. svetovej vojny (foto  5 a  6).foto č. 4

Zo Sásovej je Rudlová na skok. Na ulici kpt. Jaroša je taktiež Pomník s bustou M.R.Štefánika. Na tabuli je skromný text:foto č.5

„Pomník padlým 1914 – 1918 na 20. výročie trvania republiky Československej 1918 – 1938“.

Na tabuli je naďalej uvedených 24 mien občanov Rudlovej (foto 7 a 10).foto č. 6

Skôr ako sa dostaneme k záverečnému cieľu našej prechádzky, a to k pomníku legionárov v Majeri, zastavíme sa cestou cez Rudlovskú cestu v Židovskom cintoríne. I tu si spomenuli na obete I. svetovej vojny a postavili pamätník (foto  8).foto č. 7

Z Rudlovskej cesty prechádzame už do spomenutého Majera. Práve tu bola počas I. svetovej vojny zriadená jediná a najväčšia vojenská nemocnica rakúsko-uhorskej armfoto č.8ády. Pri nemocnici bol zriadený aj cintorín, kde bolo pochovaných vyše tisíctristo vojakov.

Pomník legionárov je symbolický, pretože pripomína známe i neznáme obete jednotiek legionárov z Talianska. Jeho text znie: „48 čs. neznámych vojínu peší pluk 35 Foliagno“ (foto  9).

I na neďalekom majerskom cintoríne môžeme nájsť hroby našich legionárov. Žiaľ, v uplynulom období sa nevenovala tomu pietna pozornosť a časť cintorína bola investičnou výst
avbou narušená.

Od I. svetovej vojny, od jej začiatku, uplynulo 100 rokov. Je to dlhá doba, no z pamätí našich myslí to nevymizlo a práve tiefoto č. 10to pomníky a hroby v našom meste nám pripomínajú ťažké chvíle a utrpenie našich spoluobčanov v období veľkej svetovej kataklizmy.

https://www.permonrevue.sk/wp-content/uploads/2015/09/S-18-2014_foto-č.-1-1024x684.jpghttps://www.permonrevue.sk/wp-content/uploads/2015/09/S-18-2014_foto-č.-1-300x300.jpgJozef Kreutz1. svetová vojnaVojnaŽivot v meste
Prechádzku sme začali v evanjelickom cintoríne v Lazovnej ulici. V zadnej časti cintorína je pochovaných celkove 45 vojnových obetí, z toho 37 z I. svetovej vojny. Pomníky sú upravené a ošetrované (foto  1 a  2). Ďalšie zastavenie bolo v rímsko-katolíckom cintoríne na Námestí Štefana Moysesa. Taktiež v zadnej časti, na samostatnom mieste sú pochovaní padlí v I. a II. svetovej...