Špania Dolina je známa bohatou históriou ťažby medených a strieborných rúd. Pamiatkou na banskú činnosť sú v podobe historických krajinných štruktúr...