Osobnosti histórie

Kto bol Viktor Myskovszsky?

Odpoveď na túto jednoduchú otázku je pomerne zložitá. Zložitá preto lebo nemožno tak celkom jednoznačne skonštatovať: Viktor Myskovszky (čítaj...
Osobnosti histórie

GABRIEL BETLEN

Tradícia odvodzuje pôvod rodiny Betlenovcov od sestry sv. Štefana (998 – 1037). Hoci nepatril k zástupcom vysokej šľachty, vyrastal...