Vymedzovanie vlastného územia, jeho ohraničenie a označenie, ako aj následná pravidelná kontrola a udržiavanie hraničných medzníkov, patrili v minulosti k dôležitým aktom spadajúcim do...