Neďaleko Banskej Bystrice sa nachádza špaňodolinská rudná oblasť, kde sa meď  ťažila už v dobe bronzovej (2000 rokov pred...