Ba – Bárium

Náš región bol známy predovšetkým ako lokalita, kde sa ťažili rôzne kovy. Ale zem pre ľudí nepripravila len kovy, ale aj mnohé ďalšie prvky, medzi inými aj bárium. Bárium bolo ako čistý prvok dlho neznáme, ale ľudia sa v prírode pomerne často stretávali s ťažkým kameňom krémovej až hnedej farby, ktorému dali príznačný názov – ťaživec. Kameň nebol ničím iným ako minerálom tohto prvku – baritom. Je súčasťou aj mnohých minerálnych vôd a u nás jedna z najznámejších, ktorá obsahuje bárium, je Vincentka.

 HistóriaKovové bárium

 Už bolo napísané, že barit bol známy pomerne dávno, to však neplatí o čistom prvku. Dokonca sa dlho o ňom ani nevedelo. Ten objavil až  Carl W. Scheele v roku 1774, ale nepodarilo sa mu ho izolovať. Jeho tvrdenie dokázal o 34 rokov neskôr Humphry Davy, keď pomocou elektrolýzy dokázal získať čisté bárium. Čisté bárium tak uzrelo svetlo sveta, ale pre jeho reaktívnosť na ňom dlho nezotrvalo. Aby sa dalo zachovať v čistom stave, musí byť uschované pod niektorými uhľovodíkmi, napríklad pod petrolejom.

 Základné vlastnosti bária

 Chemicky patrí bárium medzi kovy alkalických zemín. Je prudko reaktívne so vzduchom aj vodou, a preto sa v čistej podobe v prírode nevyskytuje. Najbežnejším minerálom je barit, chemicky síran bárnatý, BaSO4. Práve tento minerál sa ťažil aj v našom regióne. V čistej forme je to veľmi mäkký kov podobného vzhľadu a mäkkosti ako olovo.

 

 

Ba Bárium Protónové číslo: 56 Tvrdosť  v Mohsovej stupnici:  
Teplota tavenia: 725 °C Pomerná atómová hmotnosť: 137,32
Teplota varu: 1640 °C Skupenstvo (pri 20°C): pevné
Baryum Kov alkalických zemín Hustota (20 °C): 3,5 x 103 kg/m3 Objaviteľ: Sir Humphry Davy v roku 1808

 Využitie Minerál batyt

 Rozpustné soli bária sú prudko jedovaté, a preto má bárium obmedzené možnosti využitia, ale síran bárnatý, BaSO4, ktorý sa u nás ťažil, má veľmi nízku, prakticky žiadnu rozpustnosť. Jeho veľká molekula dokáže výborne zachytávať röntgenové žiarenie, a preto sa síran bárnatý používa do ochranných náterov omietok a výplne dverí všade tam, kde sa röntgenové žiarenie využíva – najmä v medicíne. Zároveň sa tieto jeho vlastnosti využívajú analogickým postupom pri vyšetrení gastrointestinálneho traktu. A ak budete niekedy oslavovať, tak si na bárium tiež spomeňte, lebo je pomerne častou súčasťou ohňostrojov a prskaviek, najmä ak budú mať peknú zelenú farbu.

 Náleziská v okrese

 Bárium sa u nás nachádza v podobe minerálu barytu. Tento minerál sa ťažil na viacerých miestach. Barytová baňa sa nachádza na ceste z lokality Piesky pri Španej Doline smerom na hlavnú cestu pozdĺž Zeleného potoka. V bani sa dodnes nachádzajú pekné barytové minerály.

Ďalšia významná lokalita, kde sa baryt aj ťažil, sa nachádza v Brusne, približne 2,5 km na juhovýchod od kúpeľov a asi 750 metrov severozápadne od Brzáčky. Toto nálezisko bolo otvorené niekoľkými nie veľkými banskými dielami. Dodnes sú v teréne badateľné haldy a iné stopy po ťažbe. Baryt sa nachádza aj na mnohých iných lokalitách, je to pomerne bežný minerál. Za zmienku stojí aj kataster obce Baláže, kde sa dajú nájsť bloky tohto minerálu aj v miestnom Banskom potoku západne od obce.Kovové bárium