Poštárske remeslo patrilo vždy  tak trochu k  rizikovým zamestnaniam. Už starovekí poslovia čelili rôznym nástrahám, prekonávali náročný terén i značné...