História mesta

Pozvánka na Bystrickú hodinku

Vážení priatelia, pozývame vás na Bystrickú hodinku, kde budeme prednášať o hnedouhoľnom baníctve v našom regió; Prednášať bude Richard...
História mesta

Naši predajcovia

V poslednom čase sa pomerne často stretávame s otázkou, kde sa dá naša nová kniha zakúpiť. Odpoveď je jednoduchá:...
História okolia

Zvoz sena v minulosti

Dôležitou súčasťou poľnohospodárstva na Slovensku v minulom období bolo aj lúčne hospodárene, racionálne využívanie lúk aj pasienkov. Vlastné dorábanie...

Tajovské pokušenie

Mesto Banská Bystrica a jej blízke okolie je obkolesené vencom hôr. Z hľadiska strategického významu to v minulosti bolo celkom prijateľné a vítané. ...