Doprava a pošta

Tunely a tunelovanie

Železničná trať medzi Banskou Bystricou a Dolnou Štubňou s krásnou prírodnou scenériou a 22 tunelmi patrí medzi technické skvosty v strednej Európe. O tejto...
Doprava a pošta

Doprava v minulosti

Doprava v minulosti, tam kde nebola železnica, sa prevádzkovala furmanmi, alebo kočmi. Samozrejme, veľká väčšina ľudí si dopravu kočmi...