Fauna a flóra

ZELENÝ STROMOLEZEC

Nielen stromy vždyzelené prekypujú farbou chlorofylu aj v zimnom období. V zime, aj v lete nájdeme na stromoch iných zelených  „spoločníkov“. Dobre...

OCHUTNALI STE UŽ KONOPNÝ ČAJ ?

Oproti minulosti sa sortiment čajov na Slovensku podstatne rozšíril. Okrem bežných čiernych a zelených čajov existuje široká paleta ovocných čajov...

Krások je pomenej

Nie, nebude reč o tých dvojnohých. Tých je dosť, ale chcem upriamiť pozornosť na niektoré druhy okrasných druhov rastlín. Najmä...
História okolia

Zvoz sena v minulosti

Dôležitou súčasťou poľnohospodárstva na Slovensku v minulom období bolo aj lúčne hospodárene, racionálne využívanie lúk aj pasienkov. Vlastné dorábanie...
12