Bulharský cár Ferdinand Coburg zanechal na Slovensku výraznú stopu. Žiadny panovník inej krajiny nemal tak rád Slovensko a našich obyvateľov...