Život Pavla Sitára, rodáka zo Sielnice, je svedectvom o trpkom osude veriaceho človeka, ktorý sa ani po psychickom a fyzickom...