REDAKCIA BYSTRICKÝ PERMON
Horná 48
974 01 Banská Bystrica

IČO: 17911770
DIČ: SK1028853760

Email: info@permonrevue.sk

Šéfredaktor:
Ing.Pavel Gender

Zástupca šéfredaktora:
PhDr. RNDr. Richard R. Senček, PhD.
PaedDr. Dušan Jarina

Redaktorka facebook-u a internetu:
Anna Havlíčková

Redakčná rada:
Ján Baláž
Mgr. Jozef Ďuriančík
Ing. Igor Chromek
Ing. Július Burkovský
PhDr. Vladimír Sklenka, PhD.
Mgr. Eva Furdíková
Michal Kiššimon
doc. Ing. Norbert Gáborčík, PhD.
Ing. Jozef Kreutz

Grafik:
PaedDr. Dušan Jarina