SNP

Povstalecká dráma na Poľane

V dňoch 18. – 22. októbra 1944  začali nacistické okupačné vojská generálnu ofenzívu proti Povstaniu z 11 smerov. Nemecké...
1. svetová vojna

Smrť plukovníka Franza Hilla

Veľmi zaujímavou no v súčasnosti pomerne málo známou osobnosťou vojenských dejín Banskej Bystrice je napríklad plukovník rakúsko-uhorskej armády Franz Hill...