Osobnosti histórie

Milan Vesel

Milan “Človeka možno potupiť, dokaličiť, zbiť a zabiť. Možno mu zobrať majetok, najbližších i najmilších, ľudskú dôstojnosť i slobodu....
SNP

17. september 1944 a Banská Bystrica

Politický život na slobodnom povstaleckom území postupne ovládli dve politické strany. Zjednotená, so sociálno-demokratickou stranou (SDS), Komunistická strana Slovenska...
SNP

Povstalecká dráma na Poľane

V dňoch 18. – 22. októbra 1944  začali nacistické okupačné vojská generálnu ofenzívu proti Povstaniu z 11 smerov. Nemecké...
SNP

Putujúce súsošie Obete varujú

Ku kuriozitám Banskej Bystrice patrí nielen putujúci Mariánsky stĺp, ale aj putujúce súsošie Obete varujú. Pomerne známa je púť...
Osobnosti histórie

Sára, Ladislav – hlas SNP

  Slovenské národné povstanie je z historického hľadiska jednou z najvýznamnejších udalostí našich novodobých dejín. V jeho pozadí stáli známi i menej známi...