Doprava a pošta

Doprava v minulosti

Doprava v minulosti, tam kde nebola železnica, sa prevádzkovala furmanmi, alebo kočmi. Samozrejme, veľká väčšina ľudí si dopravu kočmi...

Daniel Kmeth

Pred 23O. rokmi sa narodil významný astronóm Daniel KMETH, autor Astronomie popularis, prvej populárne písanej astronómie pre širokú verejnosť....