Nerealizované projekty

Ľudové umenie v Laskomeri

Ľudová architektúra v okolí Banskej Bystrice sa vyznačuje osobitým charakterom v silnom kontraste s mestskou architektúrou. Preto v minulosti vznikla myšlienka zriadenia Laskomerského ...

Tajovské pokušenie

Mesto Banská Bystrica a jej blízke okolie je obkolesené vencom hôr. Z hľadiska strategického významu to v minulosti bolo celkom prijateľné a vítané. ...
Nerealizované projekty

Zabudnuté projekty

Po utlmení baníckej činnosti v19. storočí skončila slávna éra Španej Doliny. Ešte v časoch keď sa ťažilo, ale už len...