SNP

Putujúce súsošie Obete varujú

Ku kuriozitám Banskej Bystrice patrí nielen putujúci Mariánsky stĺp, ale aj putujúce súsošie Obete varujú. Pomerne známa je púť...
Osobnosti histórie

Sára, Ladislav – hlas SNP

  Slovenské národné povstanie je z historického hľadiska jednou z najvýznamnejších udalostí našich novodobých dejín. V jeho pozadí stáli známi i menej známi...