Osobnosti histórie

Malé dejiny jednej rodiny

            Z pocitu uctiť si predkov vznikla knižná publikácia Kvitnúť zas budú kvety, ktorou deti evanjelického a. v. farára Daniela...
12