Osobnosti histórie

Malé dejiny jednej rodiny

            Z pocitu uctiť si predkov vznikla knižná publikácia Kvitnúť zas budú kvety, ktorou deti evanjelického a. v. farára Daniela...
História okolia

Posledný bubeník v Šalkovej

Stáročia odviali aj slávu Šalkovej. Rybári a rakári  museli zanechať svoje dedičné povolania a v 19. storočí sa z nich stávali remeselníci....
Osobnosti histórie

Utrpenie Scotusa Viatora

Láskavý čitateľ mi odpustí, že i ja pociťujem túhu opísať krátky pobyt tohoto slávneho muža v Banskej Bystrici, nedbajúc toho, že...
Osobnosti histórie

Sára, Ladislav – hlas SNP

  Slovenské národné povstanie je z historického hľadiska jednou z najvýznamnejších udalostí našich novodobých dejín. V jeho pozadí stáli známi i menej známi...