Civilné sobáše nabrali kurz a aj keď dosť nesmelo, ale pribúdali. Najväčšou brzdou pre ne bol strach z vyhrážok katolíckej cirkvi,...