Stav koncom XIX. storočia

Stav koncom XIX. storočia

V minulom čísle Bystrického Permonu sme uverejnili článok „Pamätné stromy kráľovnej Alžbety“, v ktorom bola zmienka o tom, že takáto výsadba bola zrealizovaná aj v Banskej Bystrici pred nádvorím Hámra. S potešením môžeme konštatovať, že časť z tejto výsadby sa zachovala dodnes, ako jediná z ostatných takýchto výsadieb v meste.

Parčík má trojuholníkový tvar a je obkolesený komunikáciami. Pôvodne bol parčík väčší, avšak pri rozširovaní cesty v roku 1983 z vyše 40 líp, javorov a jelší viac ako polovicu  vyrúbali. Len vďaka zásahu vtedajšej inštitúcie štátnej ochrany prírody sa podarilo zachrániť aspoň torzo tohto parčíka, ktorý podľa pôvodného projektu cestárov mal byť zlikvidovaný úplne. Na fotografii z roku 1983 vidieť ešte vtedy existujúci objekt zastávky Veľkej krížovej cesty, ku ktorému bola pristavaná vežovitá stavba trafostanice. Obidva objekty boli odstránené. Škoda, že pamiatkari vtedy nevyužili ponuku na zachovanie objektu zastávky Veľkej krížovej cesty. Problémy boli aj s presakujúcimi agresívnymi vodami z priľahlých  Závodov SNP v Hámri, ktoré kontaminovali pôdu.

Stav parčíka v roku 1983

Stav parčíka v roku 1983

V súčasnosti kostru parčíka tvorí deväť líp veľkolistých a jeden javor horský z pôvodnej výsadby (1898), čo potvrdila aj veková analýza. Teraz sú 20 – 22 m vysoké s hrúbkami 41 – 104 cm. Dve ďalšie lipy vyrastajú z koreňových výmladkov po predchádzajúcich stromoch. V severnej časti parčíka voľné miesto zaujala skupinka takmer 40 briez z náletu so stredným vekom asi 25 rokov a hrúbkou 5 – 23 cm. Štyri lipy sa nachádzajú v redšej časti, vpravo od asfaltového chodníka, ktorý pretína parčík v smere od juhu na sever a ostatné sú na jeho ľavej strane.

Parčík, ktorý by mal aj oficiálne niesť meno kráľovnej Alžbety – populárnej Sisi, si vyžaduje revitalizáciu (odborné ošetrenie starých stromov a výsadbu aspoň 10 odrastených líp veľkolistých na riedke miesta, najmä na úkor skupinky náletových briez). Uprostred parčíka by bolo vhodné umiestniť bustu kráľovnej Alžbety s pamätnou tabuľou namiesto terajšej „Podrobnej turistickej mapy okolia Banskej Bystrice“, ktorú je potrebné premiestniť na iné vhodné miesto. Obohatením má byť aj zámer Okrášľovacieho spolku spočívajúci v umiestnení repliky zastávky Veľkej krížovej cesty na pôvodnom mieste. Parčík kráľovnej Alžbety má ambíciu na zaradenie medzi pamätihodnosti mesta.

 

Súčasný stav parčíka

Súčasný stav parčíka

 

 

https://www.permonrevue.sk/wp-content/uploads/2013/03/15-4-2013_1koncom-19-teho-storočia-1024x702.jpghttps://www.permonrevue.sk/wp-content/uploads/2013/03/15-4-2013_1koncom-19-teho-storočia-300x300.jpgMichal KiššimonStavby a architektúra
V minulom čísle Bystrického Permonu sme uverejnili článok „Pamätné stromy kráľovnej Alžbety“, v ktorom bola zmienka o tom, že takáto výsadba bola zrealizovaná aj v Banskej Bystrici pred nádvorím Hámra. S potešením môžeme konštatovať, že časť z tejto výsadby sa zachovala dodnes, ako jediná z ostatných takýchto výsadieb v meste. Parčík má trojuholníkový tvar a je obkolesený komunikáciami....