Katalpa pri hoteli Dixon.

Katalpa bignonovitá (Catalpa bignonioides Walter) sa pôvodne vyskytovala iba v juhovýchodnej časti Severnej Ameriky. V európskych krajinách sa pestuje ako okrasný strom v parkoch a väčších záhradách. Obľúbeným kultivarom je „Nana“ s výrazne slabším rastom a tiež cv. „Aurea“, ktorý má na jar a v jeseni výrazný svieži
zelený tón. Katalpa predstavuje listnatý strom, dosahujúci výšku 15 až 20 m. Koruna je pomerne nízka, presvetlená, široko rozkošatená a otvorená. Kôra mladších aj starších stromov je hnedastá alebo sivohnedá. Listy sú protistojné, 10 až 20 cm dlhé a bezmála aj tak široké. Väčšinou sú svetlozelené, na spodnej strane husto mäkko chlpaté. Po rozdrvení nepríjemne páchnu. Kvety sú široké 3 až 5 cm, zoskupené do vzpriamených metlín dlhých až 20 cm. Plody sú tobolky dlhé 20 až 40 cm väčšinou v riedkych previslých latách. Kvitne v júni až júli. Svetlá koruna katalpy umožňuje rast trávy. Okrem tohto druhu existuje ďalších deväť druhov rodu Catalpa. V Banskej Bystrici sa katalpa s výškou 6 – 7 m a priemerom kmeňa 40 cm nachádza pri hoteli DIXON na Fončorde a neďaleko odtiaľ pod cestou na konci ul. J. Švermu je skupinka šiestich exemplárov s priemermi kmeňov 25 – 36 cm a výškou 5 – 7 m. Gledíčia trojtŕňová (Gleditsia triacanthos L.) pochádza z východných častí Severnej Ameriky, hlavne z oblastí ústia rieky Mississipi. Pomenovaná bola na počesť riaditeľa botanickej záhrady v Berlíne J. G. Gleditscha (1714 – 1786). Pestuje sa od roku 1700, pričom sa uprednostňovali beztŕňové formy.

Gledíčie na evanjelickom cintoríne, Lazovná ul.

Gledíčia je strom opadavý, dosahujúci výšku až 40 m. Kôra je tmavohnedosivá, resp. červenkastopurpurová. U starších stromov sú nápadné zväzky veľmi hrubých, asi 20 cm dlhých, rozkonárených tŕňov. Sú buď jednoduché, ale najčastejšie trojité (odtiaľ aj meno trojtŕňový  triacanthos). Listy sú striedavé, jednoduché alebo dvojito párovito zložené. Listy sú dlhé 2 cm. Kvety sú zoskupené do zvláštnych strapcovitých súkvetí. Kvitne v máji až júni. Plody sú kožovité, zväčša skrútené struky, dlhé niekedy 30 – 40 cm. V Banskej Bystrici na evanjelickom cintoríne pozdĺž hlavných cestičiek sú aleje z gledíčií, pričom väčšinou ide o mohutné stromy s priemerom kmeňa až 70 cm. Na mladších jedincoch, ktoré boli do aleje neskôr
dopĺňané, vidieť na kmeni typické zoskupenie tŕňov vrátane tŕňov trojitých.

Norbert Gáborčík Bystrický Permon 3/2013 s. 10

Notbert GáborčíkFauna a flóraGLEDÍČIA,KATALPA
Katalpa bignonovitá (Catalpa bignonioides Walter) sa pôvodne vyskytovala iba v juhovýchodnej časti Severnej Ameriky. V európskych krajinách sa pestuje ako okrasný strom v parkoch a väčších záhradách. Obľúbeným kultivarom je „Nana“ s výrazne slabším rastom a tiež cv. „Aurea“, ktorý má na jar a v jeseni výrazný svieži zelený tón....