SNP

Putujúce súsošie Obete varujú

Ku kuriozitám Banskej Bystrice patrí nielen putujúci Mariánsky stĺp, ale aj putujúce súsošie Obete varujú. Pomerne známa je púť...

Krások je pomenej

Nie, nebude reč o tých dvojnohých. Tých je dosť, ale chcem upriamiť pozornosť na niektoré druhy okrasných druhov rastlín. Najmä...

Pyšní Bystričania

   Z knihy ľudového humoru a vtipu „Veselé putovanie po Slovensku“, ktorú napísal František Václav Peřinka (ORBIS Praha, 1934) vyberáme v pôvodnom...
História okolia

Zvoz sena v minulosti

Dôležitou súčasťou poľnohospodárstva na Slovensku v minulom období bolo aj lúčne hospodárene, racionálne využívanie lúk aj pasienkov. Vlastné dorábanie...

Tajovské pokušenie

Mesto Banská Bystrica a jej blízke okolie je obkolesené vencom hôr. Z hľadiska strategického významu to v minulosti bolo celkom prijateľné a vítané. ...

Pastier ľudských duší

V 19. storočí v národnom živote Slovákov z hľadiska konfesionálnej príslušnosti zohrala popri štúrovcoch významnú úlohu i družina slottovsko-radlinskovská. Po meruôsmych rokoch prevzala...

Literárna činnosť Pavla Križka

V slovenských národných dejinách druhej polovice 19. storočia významné miesto zaujíma historik, archivár, pedagóg a zakladajúci člen Matice slovenskej Pavel Križko...