Bystrický Permon usporiadal dňa 21. marca 2011 spomienkové stretnutie občanov pri hrobe Teofila Stadlera na evanjelickom cintoríne v Banskej Bystrici pri príležitosti stého výročia jeho úmrtia. Teofil Stadler patril medzi najvýznamnejších Banskobystrických občanov, bol vynikajúcim podnikateľom a dobrodincom. Počas svojho života nezištne nechal vybudovať v meste pod Urpínom niekoľko budov, vybudoval nábrežie Hrona, ktoré dodnes nesie po ňom meno, podporoval chudobných, školstvo aj evanjelickú cirkev. Podujatia sa zúčastnila Zástupkyňa primátora mesta Banská Bystrica Katarína Čižmárová, zástupcovia Harmaneckých papierní, Občianskeho združenia Bystrický Permon a banskobystrickej verejnosti. Slávnostné príhovory predniesli za Harmanecké papierne Miloš Tichý a za Bystrický Permon Eva Furdíková, podujatie moderoval Michal Kišimon.

Richard R. SenčekPermoňácke potulky a podujatiaStadler Teofil
Bystrický Permon usporiadal dňa 21. marca 2011 spomienkové stretnutie občanov pri hrobe Teofila Stadlera na evanjelickom cintoríne v Banskej Bystrici pri príležitosti stého výročia jeho úmrtia. Teofil Stadler patril medzi najvýznamnejších Banskobystrických občanov, bol vynikajúcim podnikateľom a dobrodincom. Počas svojho života nezištne nechal vybudovať v meste pod Urpínom niekoľko...