Osobnosti histórie

Sára, Ladislav – hlas SNP

  Slovenské národné povstanie je z historického hľadiska jednou z najvýznamnejších udalostí našich novodobých dejín. V jeho pozadí stáli známi i menej známi...
12