Pri Ponikách sa nachádza lokalita Drienok, kde sa v minulosti, najmä v stredoveku ťažili rôzne kovy. Polymetalické nálezisko má rozlohu asi 200 x 800 metrov. Dnes sú viditeľné staré haldy a v lesíku je množstvo prepadnutých štôlní, píng a ďalších stôp po banskej činnosti. Posledné geologické práce tu boli vykonávané ešte v minulom storočí a po nich sa zachovali zvyšky budov. Vo vápencových bralách sa nachádzajú aj jaskyne a niekde vidieť aj časti baní vyhĺbených do skaly.

https://www.permonrevue.sk/wp-content/uploads/2024/02/V-hlbsich-castiach-je-aj-v-lete-ladova-vyzdoba.jpghttps://www.permonrevue.sk/wp-content/uploads/2024/02/V-hlbsich-castiach-je-aj-v-lete-ladova-vyzdoba-300x300.jpgRichard R. SenčekPermoňácke potulky a podujatiaDrienok
Pri Ponikách sa nachádza lokalita Drienok, kde sa v minulosti, najmä v stredoveku ťažili rôzne kovy. Polymetalické nálezisko má rozlohu asi 200 x 800 metrov. Dnes sú viditeľné staré haldy a v lesíku je množstvo prepadnutých štôlní, píng a ďalších stôp po banskej činnosti. Posledné geologické práce tu boli...