História okolia

Šport Hotel Donovaly

Obec Donovaly sa vyvinula z uhliarskych osád Banskej komory v severovýchodnom cípe banskobystrického mestského teritória, kde sa ťažilo drevo...
Život v meste

Vianočné reklamy

Pred sto rokmi hýrila Banská Bystrica v predvianočnom čase pestrými výkladmi obchodov. Konkurencia a rivalita medzi obchodníkmi bola zjavná, ale korektná....
Osobnosti histórie

Utrpenie Scotusa Viatora

Láskavý čitateľ mi odpustí, že i ja pociťujem túhu opísať krátky pobyt tohoto slávneho muža v Banskej Bystrici, nedbajúc toho, že...
Osobnosti histórie

Sára, Ladislav – hlas SNP

  Slovenské národné povstanie je z historického hľadiska jednou z najvýznamnejších udalostí našich novodobých dejín. V jeho pozadí stáli známi i menej známi...