Osobnosti histórie

Malé dejiny jednej rodiny

            Z pocitu uctiť si predkov vznikla knižná publikácia Kvitnúť zas budú kvety, ktorou deti evanjelického a. v. farára Daniela...
História okolia

Posledný bubeník v Šalkovej

Stáročia odviali aj slávu Šalkovej. Rybári a rakári  museli zanechať svoje dedičné povolania a v 19. storočí sa z nich stávali remeselníci....