Katalpa bignonovitá (Catalpa bignonioides Walter) sa pôvodne vyskytovala iba v juhovýchodnej časti Severnej Ameriky. V európskych krajinách sa pestuje...