Pri Ponikách sa nachádza lokalita Drienok, kde sa v minulosti, najmä v stredoveku ťažili rôzne kovy. Polymetalické nálezisko má...