Strieborná reliéfna spona

Život a dielo zlatníka Andreasa Kolbányho v zbierkach Stredoslovenského múzea

Andreas Kolbány (tiež: András, Andrej, Ondrej Kolbany) sa narodil 28. novembra 1761 v Banskej Bystrici v zlatníckej rodine Pavla Kolbányho a Zuzany Tittl, ktorí uzavreli manželstvo 2. novembra 1746. Je spomínaný ako zlatník v Banskej Bystrici v rokoch 1790 – 1831. Zlatníckemu remeslu sa vyučil u svojho otca Paula Kolbányho (pôsobil ako zlatník v rokoch 1746 – 1783 a za majstra bol prijatý 24. 6. 1746). Do banskobystrického cechu vstúpil Andreas Kolbány 29. júna 1790. Jeho ručiteľom mu bol zlatnícky majster Paulus Kupecz. Pre veľké výdavky a náročnú prácu neodovzdal Kolbány svoje majstrovské dielo, ale formou finančnej čiastky sa vykúpil. Táto čiastka predstavovala dva poplatky, jeden za majstrovské dielo (Meisterstück) a druhý majstrovský stôl (slávnostné pohostenie), čo bolo spolu 37 forintov a 30 grajciarov. V roku 1817 pôsobil Andreas Kolbány v cechu na pozícii cechového majstra a jeho zástupcom (zweite Vorsteher) bol mladý zlatník Samuel Libay. V tom čase už v cechu pôsobili aj Juraj Sodomka a František Rosenberger.

Andreas Kolbány mal za manželku Rosinu (Rozáliu) Kolbanyovú, za slobodna Bendlovú. Zomrel 1. septembra 1831 v Banskej Bystrici vo veku 70 rokov. Kolbány sa venoval aj výchove mladých zlatníkov v učňovskom, ale aj tovarišskom stupni zlatníckeho učenia. Podľa vedeného súpisu učňov sa dá sledovať výchova aj dĺžka výučby, prípadne jej skrátenie, pravdepodobne aj z dôvodu výnimočného talentu a nadania.

Súpis žiakov – učňov a ich dĺžka učenia u majstra Kolbányho:

 • júna 1793 prijal za učňa na 5 rokov Antoniusa Vogta
 • decembra 1796 prijal za učňa na 5 rokov Laurentiusa Rosenauera
 • februára 1797 uvoľnil (oslobodil) Antoniusa Vogta, ktorý ukončil učňovské roky a stal sa tovarišom
 • júna 1800 uvoľnil Laurentiusa Rosenauera, ktorý sa stal tovarišom
 • decembra 1801 prijal za učňa na 5 rokov Mathiasa Ruzinského
 • marca 1805 prijal za učňa na 5 rokov Michaela Fabricyho. V tomto roku ukončil učňovské roky Mathias Ruzinský
 • mája 1809 ukončil učňovské roky Michael Fabricy. V tomto roku prijal za učňa aj svojho syna Ludovica Kolbanyho, ktorý skončil učňovské roky 2. februára 1812. V tom istom roku prijal na 6 rokov za učňa Karla Konku
 • novembra 1816 prijal na 5 rokov za učňa Josepha Mikovinyho
 • januára 1819 uvoľnil Karla Konku za poplatok 7 forintov
 • apríla 1821 prijal za učňa Paula Sándora alias Vladara na 5 rokov potom, čo predložil svoj rodný list a list so zárukou a podpisom otca. Zložil 7 forintov. Pre nelojálnosť a zlé správanie ho z učenia prepustil.
 • novembra 1821 uvoľnil Josepha Mikovinyho, zaplatil 7 forintov a odovzdal strieborný majstrovský kus

Jeho majstrovská značka sa skladá z monogramu A. K.

V zbierkach Stredoslovenského múzea sa zachovalo nádherné dielo majstra Kolbányho. Je ním strieborná spona s reliéfnou hlavou muža. Ide o portrét, ktorý sa svojim stvárnením približuje ku gréckym bohom, k Diovi. Podľa gréckej mytológie bol Zeus kráľom bohov, vládcom Olympu, bohom hromu, blesku a nebies, ochrancom pohostinstva, utečencov, štátu a rodiny. Bol vládca bohov a ľudí, darca života a ľudských osudov, ochranca zákonov a poriadku. Zeus bol vytvorený na obraz človeka a podľa podoby vládcov z vtedajších čias. Mal ľudské vlastnosti a aj ľudské slabosti. Striebornú sponu lemuje perlovcový okraj. Priemer spony je 7 centimetrov.

Filip Glocko

LITERATÚRA

MIHALIK, S.: Beszterczebányai őtvősők a XV-XIX. században. In: Múzeumi és könyvtári értesítő

TORANOVÁ, E.: Zlatníctvo na Slovensku, Neografia Martin, Tatran Bratislava 1983

ŽILÁK, J: Genealógia zlatníckeho rodu Libayovcov z Banskej Bystrice. In: Banská Bystrica. Historicko-etnologické štúdie 1. [Zost.]: Bitušíková, Alexandra. Banská Bystrica, Inštitút sociálnych a kultúrnych štúdií – Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 2000. ISBN 80-8055-324-6

Autori fotografií: PhDr. Filip Glocko, Jana Bedríková

https://www.permonrevue.sk/wp-content/uploads/2020/04/02-03-2017_1..jpghttps://www.permonrevue.sk/wp-content/uploads/2020/04/02-03-2017_1.-300x300.jpgFilip GlockoCechy a remesláOsobnosti histórieUmenie
Strieborná reliéfna spona Život a dielo zlatníka Andreasa Kolbányho v zbierkach Stredoslovenského múzea Andreas Kolbány (tiež: András, Andrej, Ondrej Kolbany) sa narodil 28. novembra 1761 v Banskej Bystrici v zlatníckej rodine Pavla Kolbányho a Zuzany Tittl, ktorí uzavreli manželstvo 2. novembra 1746. Je spomínaný ako zlatník v Banskej Bystrici v rokoch 1790 – 1831....