〈 HISTORICKÉ ZÁHADY Z OKOLIA BANSKEJ BYSTRICE 〉 Kostol dnes vnímame ako miesto stretnutia človeka s Bohom a pre...