Meno sídlisku, ktoré sa začalo stavať po 2. svetovej vojne v rokoch 1948-1949, dala budova nazývaná po maďarsky „foncsorozó ház“ – amalgámovňa. Táto budova stála pôvodne na okraji mesta Banská Bystrica, pretože sa tu pracovalo s ortuťou, ktorá je zdraviu škodlivá.  Bola postavená pri areáli striebornej huty pri Tajovskom (Štiavnickom) potoku. V predvojnovom období využíval priestory Fončordy dokonca aj 16. peší pluk, už v roku 1883 sa napríklad spomína využitie priestorov miestnej „fončordy“ (teda továrne na amalgám) ako ubytovania pre mužBanská Bystrica-Fončordastvo. Pre umiestnenie práporu pluku boli neskôr postavené kasárne na západnom okraji mesta. Budova stála aj počas výstavby sídliska a keďže ju Bystričania nazývali v tej dobe Fončorda, tento názov sa začal používať pre celú oblasť za touto budovou a podľa nej dostalo meno aj novostavané sídlisko.

Najskôr sa postavili v tejto časti Banskej Bystrice, na hraniciach s chotárom obce Radvaň,  rodinné domy pre obyvateľov vypálenej obce Kalište v období 2. svetovej vojny. Táto časť dostala pomenovanie Nové Kalište. Následne sa pristúpilo k výstavbe samotného sídliska Fončorda v podobe murovaných tehlových bytoviek. Táto výstavba bola z väčšej časti dokončená do roku 1952.  Výstavba pokračovala ďalej v 60. rokoch 20. storočia, ale hlavne po roku 1966, keď sa Radvaň (spolu s Kráľovou a Iliašom) stala súčasťou mesta. Výstavba vtedy už panelových bytoviek prešla aj na historický chotár Radvane. Ešte v roku 1968 stála budova pôvodnej Fončordy nad rybníkmi, po pravej strane cesty, kde dnes odbočujeme na futbalový štadión na Štiavničkách. Výstavba tohto sídliska bola postupne dokončená v 70. rokoch.  A začalo sa v tej dobe s výstavbou ďalšieho sídliska už priamo v intraviláne samotnej Radvane. Dnes je väčšina banskobystrického sídliska Fončorda postavená na historickom chotárnom území Radvane, tu sa nachádza aj centrum Fončordy, ktorým je Kyjevské námestie. V roku 1995 došlo k zmene katastrálnych hraníc v rámci územia mesta Banská Bystrica, zrušilo sa katastrálne územie Kráľovej a stalo sa súčasťou katastrálneho územia Radvane.  Zároveň sa presunula historická radvanská chotárna hranica z potoka Udurna (Radvanský potok) na  Tajovský potok, čím sa v súčasnosti v rámci mesta Banská Bystrica celé sídlisko Fončorda nachádza na katastrálnom území Radvaň.

https://www.permonrevue.sk/wp-content/uploads/2016/02/08-5-2014_Banská-Bystrica-Fončorda-1024x647.jpghttps://www.permonrevue.sk/wp-content/uploads/2016/02/08-5-2014_Banská-Bystrica-Fončorda-300x300.jpgVladimír SklenkaHistória mestaStavby a architektúra
Meno sídlisku, ktoré sa začalo stavať po 2. svetovej vojne v rokoch 1948-1949, dala budova nazývaná po maďarsky „foncsorozó ház“ - amalgámovňa. Táto budova stála pôvodne na okraji mesta Banská Bystrica, pretože sa tu pracovalo s ortuťou, ktorá je zdraviu škodlivá.  Bola postavená pri areáli striebornej huty pri Tajovskom (Štiavnickom) potoku....