Dôležitým špecifickým znakom identity a kultúry európskych etnických či národných spoločenstiev je základný dorozumievací prostriedok, jazyk. Ani v dnešnom...