V minulom čísle Bystrického Permona sme písali, že ohlášky do stavu manželského v civilnom ponímaní museli byť vyvesené na...