Rok 1942. Na priestrannom dvore veľkého domu v obci Ulmanka (dnešná Uľanka) stojí nábytok. Dopĺňajú ho hromady šatstva a...