Okolie Banskej Bystrice je charakterizované značnou rozlohou lesov a lúčnych porastov. Tento fenomén sa odráža aj na skladbe mestskej...