Vážení priatelia histórie,

Vážení priatelia Bystrického Permonu,

dnes potrebujeme vašu pomoc. Časy sú zlé a kultúra sa topí v problémoch, najmä tých finančných. Výnimkou nie je ani náš časopis. Doteraz našim hlavným sponzorom bolo Mesto Banská Bystrica a my veríme, že to tak ostane aj naďalej. Na druhej strane si s plnou vážnosťou uvedomujeme, že aj mesto zápasí s problémami a stále sa zvyšujúce náklady na prípravu a realizáciu nášho časopisu už jeho dotácia nemusí postačovať. Neustále hľadáme možnosti, ako zabezpečiť chod nášho časopisu, ako aj ďalšie projekty, ktoré realizujeme. Podávame žiadosti o rôzne príspevky, hľadáme sponzorov a snažíme získať granty alebo dotácie. Všetci naši členovia pracujú bez nároku na mzdu, tak isto príspevky nie sú honorované, čím sa podstatne znižujú náklady, avšak to nestačí. Časopis má dve zásady, nie sú v ňom reklamy a je distribuovaný zadarmo. Ak chceme tieto zásady zachovať, musíme vedieť získať dostatočné financie na pokrytie všetkých nákladov. Preto sa dnes obraciame na vás s prosbou o podporu. Vytvorili sme na portáli Štartovač crowdfundingový projekt, ktorým chceme získať aspoň časť finančných prostriedkov, ktoré na chod časopisu potrebujeme. Veríme, že z vašou pomocou sa nám to podarí. Pozorní čitatelia si na našej webovej stránke zaiste všimli zmeny vydavateľa a aj redakčnej rady. Áno, v snahe zachrániť vydávanie časopisu sme museli  pristúpiť aj k týmto krokom a tak Bystrický Permon bude od roku 2021 (ak budeme úspešní v získaní financií) vydávať OZ Diversitas Curtuae, ktoré už v minulosti realizovalo niekoľko projektov, ktoré propagujú bližší aj vzdialenejší región a má skúsenosti aj s vydavateľskou činnosťou. Zmena nastala aj na šéfredaktorskej stoličke, ktorú nateraz bude zastávať Richard R. Senček, ale ani s Palom Genderom, doterajším šéfredaktorom sa nelúčime, naďalej ostáva členom redakčnej rady, ktorému sme si dovolili udeliť titul “Čestný šéfredaktor”. Aj takýmto spôsobom chceme zachovať kontinuitu vydávania a charakteru časopisu tak, aby ste to vy, vážení čitatelia, čo najmenej pocítili. 

 

 


Prosba

Preto vážení milovníci histórie, kultúry a poznávania, prosíme vás o pomoc. Prispejte na projekt Bystrický Permon na portáli Štartovač a vyberte si niektorú zo spomienok, ktoré vám váš šľachetný čin budú pripomínať, alebo nám pomôžte iba tak. Potrebujeme vyzbierať minimálne 2 200 euro, aby bol projekt úspešný. Takýmto spôsobom chceme získať základný kapitál, ktorý nám pomôže vykryť povinnú spoluúčasť na dotáciách a grantoch, ktoré plánujeme žiadať. Vieme, že situácia je neľahká – pre nikoho, ale bez Vašej pomoci časopis nezachránime. 

 


Náš časopis

Bystrický Permon je časopis, ktorý sa venuje histórii, kultúre a cestovnému ruchu. Témy, ktoré sa objavujú na stránkach časopisu sú nadčasové a dajú sa čítať aj po rokoch. Stačí si pozrieť vybrané príspevky na tomto webe, alebo v archíve čísel, pre toho, kto by chcel časopis čítať celý. A hoci nesie v názve “Bystrický” nevenujeme sa len Banskej Bystrici, ale aj širšiemu regiónu. Na našich stránkach nájdete príspevky skoro od Brezna až po Žiar nad Hronom, nechýba ani Banská Štiavnica, alebo Kremnica, či Zvolen. Dejiny tohto okolia sú značne bohaté, spojené najmä z baníctvom a spracovaním rúd. Je zrejmé, že banská a hutnícka činnosť a osobnosti sú v časopise hlavnými témami. Asi niet obce z okresu Banská Bystrica, ktorá by ešte nebola spomenutá, samozrejme, k niektorým sa viaže viac príspevkov, k iným menej. Napriek všetkému ešte stále existuje množstvo tém a a oblastí, ktorým sa chceme venovať, a ktoré chceme vám, našim čitateľom, sprostredkovať. 


Spomienky

Priatelia, ktorí nás podporíte, môžete tak urobiť výberom niektorej z odmien (alebo aj bez odmeny) na Štartovači. Pripravili sme pre vás rôzne drobnosti, ktoré vám budú pripomínať tento šľachetný čin. Vyrobili sme pohľadnice, 5 druhov so zábermi na mesto Banská Bystrica, ktoré vám odošle Permoník aj s poďakovaním. Vybrať si môžete aj strieborné pero s vygravírovaným logom a nápisom nášho časopisu. Je tu aj 5 druhov magnetiek, ktoré vás zavedú do podzemia – do niektorých vybraných baní v okolí Banskej Bystrice. Zaujímavým darčekom sú listové poštové zálepky, ktoré v Banskej Bystrici boli používané nejme v medzivojnovom období. Dnes sme aj na túto tradíciu chceli trochu upozorniť a obnoviť ju. Ďalej sme pripravili sady prvkov a minerálov, ktoré sa v okolí Banskej Bystrice spracovávali alebo ťažili. Ide o plátkovú meď klasickej červenej farby a tiež práškovú meď, ktorá je však tak jemne pomletá, že má farbu čiernu. Meď je najcharakteristickejším kovom, ktorý sa ťažil na viacerých lokalitách v okolí Banskej Bystrice. Ďalej je tu cín, ktorý sa pridával do medi, aby sa z nej vyrobil bronz, zinok, ktorý sa ťažil v okolí, baryt, ktorého vzorka pochádza priamo z bane medzi Starými Horami a zaniknutou osadou Piesky, kde sa v minulosti aj ťažil. Ďalším prvkom, ktorého vzorku sme pridali do nášho výberu je síra. I keď tá sa v čistej podobe v okolí asi neťažila (hovorí sa o jej ťažbe pri Sliači, ale zatiaľ to nebolo nijako doložené), predsa len je tu bohato zastúpená. Posledným prvkom, ktorý sme zaradili do výberu je hliník. Ten sa spracovával krátko v Medenom hámri, ale potom vo veľkom v Žiari nad Hronom. Jednotlivé prvky, okrem barytu, neboli vyťažené len v našom okolí, zvyčajne ide o sekundárne spracované prvky. Kto by však chcel niečo klasické a praktické, pre tých sme pripravili tričká s permoníkom a logom časopisu. Sú v bielej, žltej, modrej, červenej a čiernej farbe a máme mužské a ženské. Spoločne s vydavateľstvom Amtheon, s. r. o. vám ako odmenu ponúkame dve úspešné knihy i ich produkcie a to Podzemie Banskej Bystrice    Je umiestnený na hornine, ktorá pochádza z ťažby v okolí Banskej Bystrice. Náš top predmet, ktorý môžete získať je kópia banského kahanca, ktorý je ručne vykovaný umeleckým kováčom, spoločne s permoníkom a rôznymi horninami a minerálmi, ktoré sa v okolí Banskej Bystrice ťažili. Súčasťou kahanca je aj 3D tlačený permoník a kniha balená v koži s nárožnicami, v ktorej sú v skrátenej podobe uvedené texty o pôvode mesta a baníctva, ako aj legenda o permoníkovi. Text je v slovenčine aj v nemčine. Celková výška kahanca je asi 25 cm a priemer ručne tepaného taniera je asi 11 cm. Hlavná skala pochádza zo zaniknutej osady Piesky. 

 

 

 

 

 


Podpora

 I keď teraz potrebujeme najmä tú finančnú, ceníme si každú jednu podporu. Naši priatelia nám darovali knihy, ktoré sme mohli zaradiť medzi odmeny. Tu by som spomenul napríklad Priateľov z Novohradu, ktorí nám zaslali sériu kníh, ale knihy nám daroval aj historik Filip Glocko a tiež náš fanúšik z Oravy Tibor Verzál. Knihy sú pre Vás a výťažok z nich zas pomôže nám. Ďakujeme!